Czarna lista szefów niepłac±cych pensji

Skargi na niepłac±cych pracodawców zalewaj± s±dy i Państwow± Inspekcję Pracy. St±d trafiaj± do rejestru dłużników. Od trzech miesięcy pracownicy mog± wpisywać nierzetelne firmy do rejestru biur informacji gospodarczej. I to dzi¶ najpopularniejszy instrument egzekwowania zaległych pensji. Od czerwca do Krajowego Rejestru Długów (KRD) trafiło ponad 450 takich zgłoszeń.

¬ródło/dalsza czę¶ć artykułu